วิธีการใช้งานและเคล็ดลับ - Acer PXE over IPv6 / IPv4