วิธีการและเคล็ดลับ - การเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ทันสมัยใน Windows 8.1 โดยใช้บัญชีของที่ทำงาน