วิธีการและเคล็ดลับ - เข้าถึงโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับแอป Windows Store

วิธีการที่เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเริ่มต้นของการใช้งานที่ทันสมัยใน Windows 8

Windows Store เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ ...