วิธีการและเคล็ดลับ - การสมัครสมาชิกทางอินเทอร์เน็ต