วิธีการและเคล็ดลับ - การสนับสนุนแท็บ 100 11 ใน Internet Explorer