วิธีการและเคล็ดลับ - 0xc000007b เริ่มต้นใหม่

(วิธีการแก้ไข) ภาพที่ไม่ดี - ยกเว้นการประมวลผลข้อความพารามิเตอร์ 0xc000007b 0x753D57EC ... (ข้อผิดพลาดในเอกสารเก่า Windows)

ภาพไม่ดี: "ข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อความ 0xc000007b Parameters ... " เป็นข้อผิดพลาด ...