เขียนโดย technologix

ไมโครซอฟท์ประกาศตุลาคม 26 2012 วันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Windows 8 ใหม่

หลังจากได้รับการเผยแพร่ในตลาดการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ล่าสุดจาก ...