เขียนโดยชิงทรัพย์

เราจะลบจุดคืนค่าทั้งหมดที่สร้างขึ้นได้อย่างไร Windows โดยไม่ปิดการใช้งาน System ฟื้นฟู

หากคุณใช้พื้นที่ในคอมพิวเตอร์หมด Windowsเป็นความคิดที่ดีที่จะลบจาก ...