เขียนโดยชิงทรัพย์

วิธีการที่เราสามารถลบทุกจุดที่สร้างขึ้นใน Windows เรียกคืนได้โดยไม่ต้องปิดการใช้งาน System Restore

หากคุณขาดพื้นที่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณควรล้างข้อมูลออก ...