1 คิดที่ “เปิดใช้งานผู้ดูแลระบบผู้ใช้บน Windows เอ็กซ์พี”

  1. เบราน์อาร์เจนตินา, ปากกาหมึกวันเป็นภาษาอังกฤษ. Creo que es en el artículo es traducido por el Traductor de GOGGLE มีอยู่แล้วในขณะที่ ver en las pantallas capturadas que están en Inglés

    ตอบ

แสดงความคิดเห็น