เดือน: มีนาคม

โพสต์ 1
ได้รับเพิ่มเติม

[แก้ไข] การเริ่ม NGINX ล้มเหลว CentOS 7 - nginx: [Emer] open ()“ path” ล้มเหลว (13: ปฏิเสธการอนุญาต)

เมื่อพูดถึงการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์มากมาย โดยเฉพาะเมื่อผ่าน…