เดือน: มิถุนายน

2 บทเรียนและข่าว
ได้รับเพิ่มเติม

วิธีเปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการบน macOS [การปรับปรุงอัตโนมัติ]

Apple นำหน้าคู่แข่ง (Microsoft) ในแง่ของการอัปเดตระบบปฏิบัติการสำหรับความบกพร่องที่เกิดจาก บริษัท
ได้รับเพิ่มเติม

การดึงคีย์ GPG ล้มเหลว: [Errno 14] curl # 37 - ไม่สามารถเปิดได้ file … RPM-GPG-KEY [CentOS 7]

CentOS เป็นระบบปฏิบัติการที่แข็งแกร่งมากและในความเห็นของเรามันดีกว่ามาก