เส้นเวลา - เมษายน 2017

ของ Windows 10 การแก้ไขข้อผิดพลาด: การกระทำที่ไม่สามารถดำเนินการเพราะไฟล์มีการเปิดใน COM ตัวแทน

ข้อผิดพลาดที่ยังคงพบได้ทั่วไปในระบบปฏิบัติการ Windows 10 คือ: การดำเนินการไม่สามารถทำได้ ...