เส้นเวลา - เมษายน 2017

Windows 10 ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากไฟล์ file เปิดใน COM Surrogate

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เพิ่มขึ้นในระบบปฏิบัติการ Windows 10, este: การกระทำไม่ได้ ...