เส้นเวลา - เมษายน 2017

Windows 10 แก้ไขข้อผิดพลาด: การดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไฟล์เปิดใน COM Surrogate

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เพิ่มขึ้นในระบบปฏิบัติการ Windows 10 นี่คือ: การกระทำไม่สามารถ ...