เส้นเวลา - ธันวาคม 2016

วิธีที่สามารถปิดการใช้งานโปรแกรมปรับปรุงของ Windows 10 [ปิดการใช้งานของ Windows 10 อัพเดท]

เมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ภายใต้การอัพเดต Windows 10 จะเพิ่มอีกเล็กน้อย ...