เส้นเวลา - ธันวาคม 2016

เราจะปิดการอัพเดทได้อย่างไร Windows ไม่มีอะไร [ปิดการใช้งาน Windows ไม่เคยอัพเดท]

เปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ในบทอัปเดต Windows 10 เป็นอะไรเพิ่มเติม ...