เส้นเวลา - พฤศจิกายน 2016

แก้ไขข้อผิดพลาด terminal macOS: คำเตือน: setlocale: LC_CTYPE: ไม่สามารถเปลี่ยนภาษา (UTF-8): ไม่เช่นนั้น file หรือไดเรกทอรี

เมื่อเราเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลด้วยโปรแกรม MacOS Terminal หลังจาก ...