เส้นเวลา - มกราคม 2016

พูดคุยระดับชาติไม่ จำกัด ด้วยบัตร Telekom - มากกว่า 24 ชั่วโมงใน 24 ชั่วโมง

ที่บัตร Telekom ซึ่งมีบทสนทนาเกี่ยวกับการคลอดบุตรแบบไม่ จำกัด Telekomul มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษ ...