เส้นเวลา - สิงหาคม 2015

แก้ไขข้อผิดพลาด HDD / คุณต้องจัดรูปแบบดิสก์ไดรฟ์ใน H ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้

นี่เป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือ ...