เส้นเวลา - มกราคม 2015

วิธีที่เราสามารถกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ Windows หลายเครื่อง (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ) ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันและ ...