เส้นเวลา - มกราคม 2015

เราจะกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่ให้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร Windows

หากคุณมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องด้วย Windows (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ) เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันและ ...