เส้นเวลา - มกราคม 2014

หาผู้ที่ให้เลิกเป็นเพื่อนเลิกเป็นเพื่อน Facebook เพื่อแจ้งสำหรับ Facebook (นามสกุล Chrome)

แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเครือข่ายสังคมหลายแห่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ...