เส้นเวลา - ตุลาคม 2013

Windows ของคุณติดตั้งฮิตข้อผิดพลาดไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ในการอัพเกรดไปเป็น Windows ผ่านทาง Windows ที่เก็บเอกสารเก่า

ผู้ใช้ Windows 8 ส่วนใหญ่ได้อัปเกรดเป็น Windows 8.1 แล้วหลังจากที่ Microsoft มี ...

เพิ่มพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ของคุณหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows 8.1

ทุกครั้งที่เราติดตั้งการอัปเดตระบบไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตการรักษาความปลอดภัยหรือ ...