เส้นเวลา - กรกฎาคม 2013

วิธีการที่เราสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกที่ไฮเบอร์เนตในเมนู Windows Win + X ฮิตตัวอย่าง

เมนู Win + X (เรียกอีกอย่างว่า Power Menu) ใน Windows 8 และ Windows 8.1 ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่เมนู Start ...

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Android ตามจำนวนที่ใช้งานอยู่ปริมาณข้อมูลที่พวกเขากินหรือจำนวนพื้นที่ที่พวกเขาครอบครอง ...

โปรแกรมถอนการติดตั้ง Android OS ส่วนใหญ่แสดงแอปที่ติดตั้งไว้ใน ...