เส้นเวลา - กรกฎาคม 2013

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Android ตามจำนวนที่ใช้งานอยู่ปริมาณข้อมูลที่พวกเขากินหรือจำนวนพื้นที่ที่พวกเขาครอบครอง ...

โปรแกรมถอนการติดตั้ง Android OS ส่วนใหญ่แสดงแอปที่ติดตั้งไว้ใน ...

เราจะถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหลายตัวพร้อมกันได้อย่างไร Windows 8.1 ดูตัวอย่าง

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 8 หรือ Windows ดูตัวอย่าง 8.1 จากนั้นติดตั้งและทดสอบอย่างแน่นอน ...