เส้นเวลา - มิถุนายน 2012

จำกัด วิธีการใช้โปรแกรมหรือเกมเพียงส่วนหนึ่งของแกน CPU ที่มีอยู่

เราบอกคุณตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าบทแนะนำนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์หรือ ...