เส้นเวลา - กุมภาพันธ์ 2012

Windows 8 Consumer Preview

บางเวลาที่ผ่านมาไมโครซอฟท์ประกาศเปิดตัวที่เป็นไปได้ที่ไหนสักแห่งในเดือนกุมภาพันธ์ของเบต้า ...