เส้นเวลา - สิงหาคม 2011

เริ่มต้นและปิดเวลาลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพ Pro Booster เริ่มต้น

เมื่อเวลาผ่านไปคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเริ่มเคลื่อนย้ายได้ยากขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดของรีจิสทรี ...