เส้นเวลา - ตุลาคม 2010

บอทที่เป็นอันตราย IDE คุณออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (Anti บอทที่เป็นอันตราย)

บอท - โปรแกรมที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ - ถูกสร้างขึ้น ...

กำจัดแอปพลิเคชันที่ไม่ตอบสนองซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายด้วย AntiFreeze (Windows การสำรองข้อมูลตัวจัดการงาน)

กี่ครั้งไม่ได้เกิดขึ้นที่จะใส่หมัดในแป้นพิมพ์ของคุณหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบ (อาจจะเป็น ...