เส้นเวลา - กันยายน 2010

ค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ต่างๆ system, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, การตั้งค่า ... Event Viewer [Windows 7 และ XP]

ตัวแสดงเหตุการณ์เป็นเครื่องมือของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windowsที่รู้จักกันน้อยโดย ...