เส้นเวลา - สิงหาคม 2010

ข้อผิดพลาดในการเขียนดีวีดี / ซีดี - ไม่สามารถยุติข้อผิดพลาดของดิสก์ในครั้งเดียวได้

"ไม่สามารถดำเนินการสิ้นสุดข้อผิดพลาดของดิสก์ในครั้งเดียว" เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นที่ ...

ความเร็วในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ใน LAN (ระยะไกลปิดการใช้งานที่แตกต่างกันการบีบอัด)

กวดวิชานี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ...

ทำงานใน Microsoft Office 2010 โดยไม่ต้องใช้เมาส์ เคล็ดลับและทางลัดของแป้นพิมพ์ Office

ถ้าคุณต้องการที่จะเก็บมือของคุณมากขึ้นบนแป้นพิมพ์และช่วยให้น้อยลงด้วยเมาส์ของคุณหรือ ...