เส้นเวลา - มกราคม 2010

เราจะ จำกัด ผู้ใช้ให้ใช้เฉพาะบางโปรแกรมที่ติดตั้งในระบบ [Windows รายการที่อนุญาต]

ไม่มีใครชอบที่จะบุกรุกความเป็นส่วนตัวของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไฟล์ส่วนบุคคล ...

ดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials - ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสฟรี

สิ่งที่รับประกันประสิทธิภาพของโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ดี? เป็นเวลาหลายปีตอนนี้ตำนานได้ถูกสร้างขึ้นเป็นค่า ...