เส้นเวลา - กันยายน 2009

ลบและคืนค่า - ถังรีไซเคิล, แผงควบคุม, คอมพิวเตอร์และเครือข่าย - ไอคอนเดสก์ท็อปใน Windows 7

เมื่อเทียบกับ Windows Vista ซึ่งอนุญาตให้เราลบโฟลเดอร์ / ไอคอนถังรีไซเคิลออกจาก ...