เส้นเวลา - ธันวาคม 2008

NTFS FAT32 File System

ไม่ช้าก็เร็วผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนจะต้องจัดรูปแบบฮาร์ดไดรฟ์ (หรือยาก ...