เส้นเวลา - กันยายน 2008

Apple iHoloPhone in 2012?

ตรงไปตรงมาฉันไม่คิดว่าจะใช้เวลาถึง 2012 ข้อความเสียงจะกลายเป็นข้อความโฮโลแกรม เทคโนโลยี ...