เส้นเวลา - ตุลาคม 2007

hhrrrr

ฉันคิดว่าฉันต้องมาหรือใช่ ... ฉันผิดปกติในหลาย ๆ ด้าน ระยะเวลาในการ ...

GOOGLE!

ต้องการค้นหาบางสิ่งใน Google แน่นอนเราจำเป็นต้องพูด "คำหลัก" ...