เส้นเวลา - ตุลาคม 2007

hhrrrr

ฉันคิดว่ามันต้องมาหาฉันหรือใช่ฉันผิดปกติในหลาย ๆ ด้าน งวดที่ ...