เส้นเวลา - กรกฎาคม 2006

7: 36

แม้ 07: 37 และฉันยังไม่ได้รับ ฉันนั่งอยู่หน้า 2 และฉันกำลังพยายามจะเริ่ม ...